Top 7 vụ trưởng vụ to chức - cán bộ (ban to chức trung ương) 2023

Top 1: Ban Tổ chức Trung ương bổ nhiệm 2 Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức

Tác giả: moha.gov.vn - Nhận 223 lượt đánh giá
Tóm tắt: Đ/c Trương Thị Mai trao quyết định bổ nhiệm cho 2 ứng viên trúng tuyển.Tại buổi Lễ, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan cho đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng và đồng chí Khuất Hữu Vân, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy. viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển cho biết, thi tuyển chức danh lãnh đạo
Khớp với kết quả tìm kiếm: Chiều 21-10, tại Hà Nội, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm 2 Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan thông ...Chiều 21-10, tại Hà Nội, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm 2 Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan thông ... ...

Top 2: Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng ...

Tác giả: xaydungdang.org.vn - Nhận 215 lượt đánh giá
Tóm tắt: Chiều 1-8, tại Hà Nội, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao Quyết định cho cán bộ được bổ nhiệm. Dự buổi lễ còn có các đồng chí Lãnh đạo Ban; đại diện lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị trong Ban; các cán bộ, chuyên viên Vụ Tổ chức - Điều lệ. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởn
Khớp với kết quả tìm kiếm: 1 thg 8, 2022 · Chiều 1-8, tại Hà Nội, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ.1 thg 8, 2022 · Chiều 1-8, tại Hà Nội, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ. ...

Top 3: Bổ nhiệm nhân sự Ban Tổ chức Trung ương

Tác giả: xaydungchinhsach.chinhphu.vn - Nhận 151 lượt đánh giá
Tóm tắt: (Chinhphu.vn) - Vừa qua, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị . (Chinhphu.vn) - Vừa qua, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị. Các đồng chí Lãnh đạo Ban trao. quyết định và tặn
Khớp với kết quả tìm kiếm: 30 thg 4, 2023 · Tại Hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính đã trao Quyết định điều động, phân công đồng chí Trương Quốc Bảo, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ giữ ...30 thg 4, 2023 · Tại Hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính đã trao Quyết định điều động, phân công đồng chí Trương Quốc Bảo, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ giữ ... ...

Top 4: Bổ nhiệm nhân sự Ban Tổ chức Trung ương - Báo điện tử Chính phủ

Tác giả: baochinhphu.vn - Nhận 170 lượt đánh giá
Tóm tắt: Đồng chí Trương Thị Mai trao Quyết định cho các thí sinh trúng tuyển.Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao quyết định cho các cán bộ được bổ nhiệm.Tại kỳ thi ứng tuyển chức danh Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, có 6 thí sinh tham dự. Các thí sinh lần lượt trình bày đề án theo thứ tự bốc thăm và trả. lời các câu hỏi phỏng vấn của Hội đồng thi tuyển. Hội đồng đã thảo luận, thống nhất và quyết định lựa chọn đồng chí
Khớp với kết quả tìm kiếm: 27 thg 4, 2022 · (Chinhphu.vn) - Chiều 26/4, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ V, Phó Vụ trưởng ...27 thg 4, 2022 · (Chinhphu.vn) - Chiều 26/4, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ V, Phó Vụ trưởng ... ...

Top 5: Điều động, bổ nhiệm nhân sự 2 Ban Đảng Trung ương

Tác giả: baochinhphu.vn - Nhận 161 lượt đánh giá
Tóm tắt: Ban Tổ chức Trung ương điều động, bổ nhiệm 3 lãnh đạo cấp Vụ. Ban Tuyên giáo Trung ương bổ nhiệm 2 lãnh đạo Vụ Tổ chức – Cán bộ Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới.Ban Tổ chức Trung ương điều động, bổ nhiệm 3 lãnh đạo cấp VụBan Tổ chức Trung ương vừa tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì
Khớp với kết quả tìm kiếm: 4 thg 10, 2022 · Tại Quyết định số 1718-QĐ/BTGTW, Ban Tuyên giáo Trung ương bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Phú Trường, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Thư ký đồng chí ...4 thg 10, 2022 · Tại Quyết định số 1718-QĐ/BTGTW, Ban Tuyên giáo Trung ương bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Phú Trường, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Thư ký đồng chí ... ...

Top 6: Ban Tổ chức Trung ương - Tư liệu - Văn kiện

Tác giả: tulieuvankien.dangcongsan.vn - Nhận 165 lượt đánh giá
Tóm tắt:  I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ1. Chức năngBan Tổ chức Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đồng thời, là cơ quan chuyên môn – nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Trung ương.2.. Nhiệm vụ, quyền hạn2.1. Nghiên cứu, tham mưua) Chủ trì hoặc phối hợp nghiên cứu, tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung, cụ thể hoá Điề
Khớp với kết quả tìm kiếm: 13 thg 3, 2023 · d) Hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ cho cấp uỷ, tổ chức ...13 thg 3, 2023 · d) Hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ cho cấp uỷ, tổ chức ... ...

Top 7: Bổ nhiệm chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp ngay sau thi tuyển

Tác giả: thiduakhenthuongvn.org.vn - Nhận 187 lượt đánh giá
Tóm tắt: Tham dự có các thành viên Hội đồng thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp: Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương; Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam; các Thứ trưởng: Nguyễn Trọng Thừa, Nguyễn Duy Thăng, Triệu Văn Cường, Vũ Chiến Thắng, Trương Hải Long; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Hữu Tuấn; Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trương Thị Liên và các thí sinh dự tuyển vào chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp.Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Lễ công bố và
Khớp với kết quả tìm kiếm: Tham dự có các thành viên Hội đồng thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp: Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương; Phó Trưởng ban Ban Dân ...Tham dự có các thành viên Hội đồng thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp: Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương; Phó Trưởng ban Ban Dân ... ...