Thuyết tương đối của anhxtanh là gì

            CHÚ Ý CHÚ Ý !!!!!!! : + Do phần này là vật lí học nâng cao, khá khó hiểu so với trình độ học sinh THCS nên nhóm quyết định chỉ nói ngắn gọn về phần này. Nếu muốn tìm hiểu thêm, các bạn có thể search trên mạng hoặc ráng học tới THPT đi ha :)

                                                                                   + Tất cả những thông tin dưới này đều là nguồn của wikipedia, vì nhóm mình không hiểu rõ lắm về thuyết tương đối (hoc sinh THCS mà :D )

I/ Thuyết tương đối hẹp:                

                Năm 1905 Einstein phát biểu nguyên lý tương đối về sự bình đẳng của các hệ qui chiếu quán tính với hai tiên đề:

 1. Mọi hiện tượng vật lý (cơ học, nhiệt động lực học, điện từ học...) đều xảy ra như nhau trong các hệ qui chiếu quán tính.
 2.         Tiên đề này chỉ ra rằng các phương trình mô tả các hiện tượng tự nhiên đều có cùng dạng như nhau trong các hệ qui chiếu quán tính. Nó cũng phủ định sự tồn tại của một hệ qui chiếu quán tính đặc biệt, như một hệ qui chiếu đứng yên thật sự. Nói cách khác mọi hệ qui chiếu quán tính là hoàn toàn tương đương nhau. Từ tiên đề này các nhà khoa học khẳng định không thể tồn tại một môi trường ête truyền sóng điện từ (ánh sáng) với một vận tốc khác biệt các hệ qui chiếu khác.

 3. Tốc độ ánh sáng trong chân không là một đại lượng không đổi trong tất cả các hệ qui chiếu quán tính.
 4.         Giả thuyết này giải thích cho kết quả của thí nghiệm Michelson-Morley và thí nghiệm Sitter vì vận tốc truyền ánh sáng là như nhau theo mọi phương nên không thể sử dụng công thức cộng vận tốc Galileo cho ánh sáng.

  Thực tế giả thuyết này có thể suy trực tiếp từ tiên đề đầu tiên. Mọi phương trình vật lý không thay đổi khi đi từ hệ quy chiếu quán tính này sang hệ quy chiếu quán tính khác, nghĩa là các phương trình Maxwell cũng bất biến, và một kết quả của nó là tiên đoán về tốc độ ánh sáng cũng phải bất biến. Do đó giả thuyết này không thể là tiên đề, chỉ là hệ quả của tiên đề tổng quát đầu tiên, nếu coi lý thuyết điện từ Maxwell là đúng.

  E=mc²

Einstein giải thích về lực hút (Newton)

II/ Thuyết tương đối rộng:

                    Thuyết tương đối rộng hay Thuyết tương đối tổng quát là một lý thuyết hình học về hấp dẫn được Albert Einstein công bố năm 1915. Hiện nay nó là lý thuyết thành công nhất miêu tả về hấp dẫn của ngành vật lý học hiện đại.

                Lý thuyết tương đối rộng, ở dạng thuần túy, mô tả không thời gian như một đa tạp Lorentz 4 chiều, bị làm cong bởi sự có mặt của khối lượng,năng lượng, và xung lượng (tenxơ ứng suất năng lượng) nằm trong nó. Mối liên hệ giữa tenxơ ứng suất năng lượng và độ cong của không thời gian được biểu thị qua phương trình trường Einstein.

Trong đó:

 • Rμν: tenxơ Ricci
 • R: vô hướng Ricci
 • gμν: tenxơ mêtric
 • Λ : hằng số vũ trụ
 • c : vận tốc ánh sáng trong chân không
 • G : hằng số hấp dẫn (giống như hằng số hấp dẫn trong định luật hấp dẫn của Newton)
 • Tμν : tenxơ năng lượng-xung lượng

Mô phỏng một lỗ đen có khối lượng bằng mười lần khối lượng Mặt Trời khi nhìn từ khoảng cách 600 Km với nền là dải Ngân Hà.

Thuyết tương đối của Einstein là một lý thuyết nổi tiếng, nhưng nó rất ít được hiểu. Thuyết tương đối đề cập đến hai yếu tố khác nhau của cùng một lý thuyết: thuyết tương đối rộng và thuyết tương đối hẹp. Thuyết tương đối hẹp được đưa ra đầu tiên và sau đó được coi là một trường hợp đặc biệt của thuyết tương đối rộng toàn diện hơn.

Thuyết tương đối rộng là một lý thuyết về lực hấp dẫn mà Albert Einstein đã phát triển từ năm 1907 đến năm 1915, với sự đóng góp của nhiều người khác sau năm 1915.

Thuyết tương đối của Einstein bao gồm sự đan xen của một số khái niệm khác nhau, bao gồm:

 • Thuyết tương đối hẹp của Einstein - hành vi cục bộ của các đối tượng trong hệ quy chiếu quán tính, thường chỉ phù hợp với tốc độ rất gần tốc độ ánh sáng
 • Phép biến đổi Lorentz - các phương trình biến đổi được sử dụng để tính toán các thay đổi tọa độ theo thuyết tương đối hẹp
 • Thuyết tương đối rộng của Einstein - lý thuyết toàn diện hơn, coi lực hấp dẫn như một hiện tượng hình học của một hệ tọa độ không thời gian cong, cũng bao gồm hệ quy chiếu không quán tính (tức là gia tốc)
 • Các nguyên tắc cơ bản của thuyết tương đối

Thuyết tương đối cổ điển (được định nghĩa ban đầu bởi Galileo Galilei và được hoàn thiện bởi Ngài Isaac Newton ) liên quan đến một phép biến đổi đơn giản giữa một vật chuyển động và một người quan sát trong một hệ quy chiếu quán tính khác. Nếu bạn đang đi trong một đoàn tàu đang chuyển động và ai đó trên mặt đất đang quan sát, tốc độ của bạn so với người quan sát sẽ là tổng của tốc độ của bạn so với tàu và tốc độ của tàu so với người quan sát. Bạn đang ở trong một hệ quy chiếu quán tính, bản thân đoàn tàu (và bất kỳ ai ngồi yên trên đó) ở trong một hệ quy chiếu khác, và người quan sát vẫn ở trong một hệ quy chiếu khác.

Vấn đề với điều này là trong phần lớn những năm 1800, người ta tin rằng ánh sáng lan truyền dưới dạng sóng qua một chất phổ được gọi là ête, chất này sẽ được tính là một hệ quy chiếu riêng (tương tự như đoàn tàu trong ví dụ trên ). Tuy nhiên, thí nghiệm Michelson-Morley nổi tiếng đã không phát hiện được chuyển động của Trái đất so với ête và không ai có thể giải thích tại sao. Có điều gì đó không ổn với cách giải thích thuyết tương đối cổ điển khi nó áp dụng cho ánh sáng ... và vì vậy lĩnh vực này đã chín muồi cho một cách giải thích mới khi Einstein xuất hiện.

Năm 1905,  Albert Einstein đã  xuất bản (trong số những thứ khác) một bài báo có tên  "Về điện động lực học của các vật thể chuyển động"  trên tạp chí  Annalen der Physik . Bài báo đã trình bày lý thuyết tương đối hẹp, dựa trên hai định đề:

Nguyên lý Tương đối (Định đề thứ nhất) :  Các định luật vật lý giống nhau đối với mọi hệ quy chiếu quán tính.
Nguyên lý Hằng số tốc độ ánh sáng (Định đề thứ hai) :  Ánh sáng luôn truyền trong chân không (tức là không gian trống hoặc "không gian tự do") với một vận tốc xác định, c, không phụ thuộc vào trạng thái chuyển động của vật phát ra.

Trên thực tế, bài báo trình bày một công thức toán học chính thức hơn của các định đề. Cách diễn đạt của các định đề hơi khác so với sách giáo khoa vì các vấn đề dịch thuật, từ tiếng Đức toán học sang tiếng Anh dễ hiểu.

Định đề thứ hai thường bị viết nhầm khi cho rằng tốc độ ánh sáng trong chân không là  c  trong mọi hệ quy chiếu. Đây thực sự là kết quả rút ra của hai định đề, chứ không phải là một phần của chính định đề thứ hai.

Định đề đầu tiên là khá phổ biến. Tuy nhiên, định đề thứ hai là cuộc cách mạng. Einstein đã đưa ra  lý thuyết photon của ánh sáng  trong bài báo của mình về  hiệu ứng quang điện  (khiến ête không cần thiết). Do đó, định đề thứ hai là hệ quả của việc các photon không khối lượng chuyển động với vận tốc  c  trong chân không. Ête không còn có vai trò đặc biệt như một hệ quy chiếu quán tính "tuyệt đối", vì vậy nó không những không cần thiết mà còn vô dụng về mặt chất lượng theo thuyết tương đối hẹp.

Đối với bản thân bài báo, mục đích là để điều hòa các phương trình Maxwell về điện và từ với chuyển động của các electron gần tốc độ ánh sáng. Kết quả bài báo của Einstein là giới thiệu các phép biến đổi tọa độ mới, được gọi là phép biến đổi Lorentz, giữa các hệ quy chiếu quán tính. Ở tốc độ chậm, các phép biến đổi này về cơ bản giống với mô hình cổ điển, nhưng ở tốc độ cao, gần tốc độ ánh sáng, chúng tạo ra các kết quả hoàn toàn khác.

Thuyết tương đối hẹp dẫn đến một số hệ quả từ việc áp dụng các phép biến đổi Lorentz ở vận tốc lớn (gần tốc độ ánh sáng). Trong số đó có:

 • Thời gian giãn nở (bao gồm cả "nghịch lý sinh đôi" phổ biến)
 • Chiều dài co lại
 • Chuyển đổi vận tốc
 • Phép cộng vận tốc tương đối tính
 • Hiệu ứng doppler tương đối tính
 • Đồng thời và đồng bộ hóa đồng hồ
 • Động lượng tương đối tính
 • Động năng tương đối tính
 • Khối lượng tương đối tính
 • Tổng năng lượng tương đối tính

Ngoài ra, các thao tác đại số đơn giản của các khái niệm trên mang lại hai kết quả đáng kể đáng được đề cập đến.

Einstein đã có thể chứng minh rằng khối lượng và năng lượng có mối liên hệ với nhau, thông qua công thức nổi tiếng  E = mc 2. Mối quan hệ này đã được thế giới chứng minh một cách rõ ràng nhất khi bom hạt nhân giải phóng năng lượng của khối lượng ở Hiroshima và Nagasaki vào cuối Thế chiến thứ hai.

Không vật có khối lượng nào có thể tăng tốc chính xác bằng tốc độ ánh sáng. Một vật thể không khối lượng, giống như một photon, có thể di chuyển với tốc độ ánh sáng. (Tuy nhiên, một photon không thực sự tăng tốc, vì nó  luôn  chuyển động chính xác với tốc độ ánh sáng .)

Nhưng đối với một vật thể, tốc độ ánh sáng là một giới hạn. Các  động năng  với tốc độ của ánh sáng đi đến vô cùng, vì vậy nó không bao giờ có thể đạt được bằng cách tăng tốc.

Một số người đã chỉ ra rằng một vật thể trên lý thuyết có thể di chuyển với tốc độ lớn hơn tốc độ ánh sáng, miễn là nó không tăng tốc để đạt được tốc độ đó. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có thực thể vật chất nào hiển thị thuộc tính đó.

Năm 1908,  Max Planck  áp dụng thuật ngữ "thuyết tương đối" để mô tả những khái niệm này, vì thuyết tương đối đóng vai trò quan trọng trong chúng. Tất nhiên, vào thời điểm đó, thuật ngữ này chỉ áp dụng cho thuyết tương đối hẹp, vì chưa có bất kỳ thuyết tương đối rộng nào.

Thuyết tương đối của Einstein không được các nhà vật lý nói chung chấp nhận ngay lập tức vì nó có vẻ quá lý thuyết và phản trực giác. Khi ông nhận giải Nobel năm 1921, đó là giải pháp đặc biệt cho  hiệu ứng quang điện  của ông và cho "những đóng góp của ông cho Vật lý lý thuyết." Thuyết tương đối vẫn còn quá nhiều tranh cãi để được tham chiếu cụ thể.

Tuy nhiên, theo thời gian, các dự đoán của thuyết tương đối hẹp đã được chứng minh là đúng. Ví dụ, đồng hồ bay trên khắp thế giới đã được chứng minh là chậm lại theo khoảng thời gian mà lý thuyết dự đoán.

Albert Einstein đã không tạo ra các phép biến đổi tọa độ cần thiết cho thuyết tương đối hẹp. Anh ta không cần phải làm vậy vì các phép biến đổi Lorentz mà anh ta cần đã tồn tại. Einstein là một bậc thầy trong việc tiếp nhận công việc trước đây và điều chỉnh nó với những tình huống mới, và ông đã làm như vậy với phép biến đổi Lorentz giống như ông đã sử dụng giải pháp của Planck năm 1900 cho thảm họa cực tím trong  bức xạ vật đen  để tạo ra giải pháp của mình cho  hiệu ứng quang điện , và do đó phát triển  lý thuyết photon của ánh sáng .

Các phép biến đổi thực sự được Joseph Larmor công bố lần đầu tiên vào năm 1897. Một phiên bản hơi khác đã được Woldemar Voigt xuất bản một thập kỷ trước đó, nhưng phiên bản của ông có một hình vuông trong phương trình giãn nở thời gian. Tuy nhiên, cả hai phiên bản của phương trình được chứng minh là bất biến theo phương trình Maxwell.

Tuy nhiên, nhà toán học và vật lý học Hendrik Antoon Lorentz đã đề xuất ý tưởng về "giờ địa phương" để giải thích đồng thời tương đối vào năm 1895 và bắt đầu làm việc độc lập trên các phép biến đổi tương tự để giải thích kết quả rỗng trong thí nghiệm Michelson-Morley. Ông đã xuất bản các phép biến đổi tọa độ của mình vào năm 1899, dường như vẫn chưa biết về công bố của Larmor, và thêm vào thời gian giãn nở vào năm 1904.

Năm 1905, Henri Poincare đã sửa đổi các công thức đại số và gán chúng cho Lorentz với cái tên "các phép biến đổi Lorentz", do đó làm thay đổi cơ hội bất tử của Larmor về mặt này. Công thức của Poincare về sự biến đổi, về cơ bản, giống với công thức mà Einstein sẽ sử dụng.

Các phép biến đổi được áp dụng cho hệ tọa độ bốn chiều, với ba tọa độ không gian ( x ,  y , &  z ) và tọa độ một thời gian ( t ). Các tọa độ mới được biểu thị bằng dấu nháy đơn, phát âm là "số nguyên tố", sao cho  x 'được phát âm là  x -prime. Trong ví dụ dưới đây, vận tốc theo phương  xx ', với vận tốc  u :

x '= (  x  -  ut  ) / sqrt (1 -  u 2 /  c 2)
y ' =  y
z '=  z
t '= {  t  - (  u  /  c 2)  x  } / sqrt (1 -  u 2 /  c 2)

Các phép biến đổi được cung cấp chủ yếu cho mục đích trình diễn. Các ứng dụng cụ thể của chúng sẽ được giải quyết riêng. Thuật ngữ 1 / sqrt (1 -  u 2 / c 2) thường xuyên xuất hiện trong thuyết tương đối đến mức nó được biểu thị bằng ký hiệu tiếng Hy Lạp  gamma  trong một số biểu diễn.

Cần lưu ý rằng trong trường hợp  u  <<  c , mẫu số thu gọn về cơ bản là sqrt (1), chỉ bằng 1.  Gamma  chỉ trở thành 1 trong những trường hợp này. Tương tự, số hạng  u / c 2 cũng trở nên rất nhỏ. Do đó, cả sự giãn nở của không gian và thời gian đều không tồn tại ở bất kỳ mức độ đáng kể nào ở tốc độ chậm hơn nhiều so với tốc độ ánh sáng trong chân không.

Thuyết tương đối hẹp dẫn đến một số hệ quả từ việc áp dụng các phép biến đổi Lorentz ở vận tốc lớn (gần tốc độ ánh sáng). Trong số đó có:

Một số người chỉ ra rằng hầu hết công việc thực sự cho thuyết tương đối hẹp đã được thực hiện vào thời điểm Einstein trình bày nó. Các khái niệm về sự giãn nở và đồng thời của các vật thể chuyển động đã được đặt ra và toán học đã được phát triển bởi Lorentz & Poincare. Một số đi xa đến mức gọi Einstein là một kẻ đạo văn.

Có một số giá trị đối với các khoản phí này. Chắc chắn, "cuộc cách mạng" của Einstein được xây dựng trên vai của rất nhiều công việc khác, và Einstein được ghi nhận nhiều hơn cho vai trò của mình so với những người làm công việc cằn nhằn.

Đồng thời, cần phải xem xét rằng Einstein đã lấy những khái niệm cơ bản này và gắn chúng vào một khung lý thuyết khiến chúng không chỉ đơn thuần là những thủ thuật toán học để cứu một lý thuyết sắp chết (tức là ête), mà là những khía cạnh cơ bản của tự nhiên theo đúng nghĩa của chúng. . Không rõ là Larmor, Lorentz, hay Poincare có ý định hành động táo bạo như vậy hay không, và lịch sử đã khen thưởng Einstein vì sự sáng suốt và táo bạo này.

Trong lý thuyết 1905 của Albert Einstein (thuyết tương đối hẹp), ông chỉ ra rằng trong số các hệ quy chiếu quán tính không có hệ quy chiếu "ưu tiên". Sự phát triển của thuyết tương đối rộng ra đời, một phần, là một nỗ lực để chứng tỏ rằng điều này cũng đúng với các hệ quy chiếu phi quán tính (tức là gia tốc).

Năm 1907, Einstein công bố bài báo đầu tiên về hiệu ứng hấp dẫn đối với ánh sáng theo thuyết tương đối hẹp. Trong bài báo này, Einstein đã vạch ra "nguyên lý tương đương" của mình, trong đó tuyên bố rằng việc quan sát một thí nghiệm trên Trái đất (với gia tốc trọng trường  g ) sẽ giống như việc quan sát một thí nghiệm trên một con tàu tên lửa chuyển động với tốc độ  g . Nguyên tắc tương đương có thể được xây dựng như sau:

chúng ta [...] giả sử sự tương đương vật lý hoàn toàn của trường hấp dẫn và gia tốc tương ứng của hệ quy chiếu.
như Einstein đã nói hoặc, thay vào đó, như một   cuốn sách Vật lý hiện đại trình bày nó:
Không có thí nghiệm cục bộ nào có thể được thực hiện để phân biệt giữa ảnh hưởng của trường hấp dẫn đều trong hệ quy chiếu không gia tốc và ảnh hưởng của hệ quy chiếu gia tốc đều (không quán tính).

Một bài báo thứ hai về chủ đề này xuất hiện vào năm 1911, và đến năm 1912, Einstein đang tích cực làm việc để hình thành thuyết tương đối rộng sẽ giải thích thuyết tương đối hẹp, nhưng cũng giải thích lực hấp dẫn như một hiện tượng hình học.

Năm 1915, Einstein công bố một bộ phương trình vi phân được gọi là  phương trình trường Einstein . Thuyết tương đối rộng của Einstein mô tả vũ trụ như một hệ thống hình học gồm ba chiều không gian và một chiều thời gian. Sự hiện diện của khối lượng, năng lượng và động lượng (được định lượng chung là  mật độ khối lượng-năng lượng  hoặc  ứng suất-năng lượng ) dẫn đến sự bẻ cong của hệ tọa độ không-thời gian này. Do đó, lực hấp dẫn đang di chuyển dọc theo con đường "đơn giản nhất" hoặc ít năng lượng nhất dọc theo không-thời gian cong này.

Bằng những thuật ngữ đơn giản nhất có thể, và loại bỏ toán học phức tạp, Einstein đã tìm ra mối quan hệ sau đây giữa độ cong của không-thời gian và mật độ năng lượng khối lượng:

(độ cong của không-thời gian) = (mật độ khối lượng-năng lượng) * 8  pi G  /  c 4

Phương trình cho thấy một tỷ lệ không đổi, trực tiếp. Hằng số hấp dẫn,  G , xuất phát từ  định luật hấp dẫn của Newton , trong khi sự phụ thuộc vào tốc độ ánh sáng,  c , được mong đợi từ lý thuyết tương đối hẹp. Trong trường hợp mật độ khối lượng-năng lượng bằng không (hoặc gần bằng không) (tức là không gian trống), không-thời gian là phẳng. Hấp dẫn cổ điển là một trường hợp đặc biệt biểu hiện của lực hấp dẫn trong một trường hấp dẫn tương đối yếu, trong đó số hạng  c 4 (mẫu số rất lớn) và  G  (tử số rất nhỏ) làm cho hiệu chỉnh độ cong nhỏ.

Một lần nữa, Einstein không lấy điều này ra khỏi chiếc mũ. Ông đã làm việc rất nhiều với hình học Riemannian (một hình học phi Euclid được phát triển bởi nhà toán học Bernhard Riemann nhiều năm trước đó), mặc dù không gian kết quả là một đa tạp Lorentzian 4 chiều chứ không phải là một hình học Riemann nghiêm ngặt. Tuy nhiên, công trình của Riemann là điều cần thiết để các phương trình trường của Einstein trở nên hoàn chỉnh.

Để có sự tương đồng với thuyết tương đối rộng, hãy cân nhắc rằng bạn đã trải ra một tấm ga trải giường hoặc một miếng phẳng đàn hồi, gắn các góc chắc chắn vào một số trụ chắc chắn. Bây giờ bạn bắt đầu đặt những thứ có trọng lượng khác nhau lên tờ giấy. Khi bạn đặt vật gì rất nhẹ, tấm giấy sẽ cong xuống dưới sức nặng của vật đó một chút. Tuy nhiên, nếu bạn đặt vật nặng, độ cong sẽ còn lớn hơn.

Giả sử có một vật nặng nằm trên tấm giấy và bạn đặt một vật thứ hai, nhẹ hơn lên tấm giấy. Độ cong tạo ra bởi vật nặng hơn sẽ làm cho vật nhẹ hơn "trượt" theo đường cong về phía nó, cố gắng đạt đến điểm cân bằng mà nó không còn chuyển động nữa. (Trong trường hợp này, tất nhiên, có những cân nhắc khác - một quả bóng sẽ lăn xa hơn một khối lập phương sẽ trượt, do các hiệu ứng ma sát và như vậy.)

Điều này tương tự như cách thuyết tương đối rộng giải thích lực hấp dẫn. Độ cong của một vật nhẹ không ảnh hưởng nhiều đến vật nặng, nhưng độ cong do vật nặng tạo ra mới là thứ giúp chúng ta không bị trôi vào không gian. Độ cong do Trái đất tạo ra giữ cho mặt trăng trên quỹ đạo, nhưng đồng thời, độ cong do mặt trăng tạo ra cũng đủ để ảnh hưởng đến thủy triều.

Tất cả những phát hiện của thuyết tương đối hẹp cũng ủng hộ thuyết tương đối rộng, vì các lý thuyết đều nhất quán. Thuyết tương đối rộng cũng giải thích tất cả các hiện tượng của cơ học cổ điển, vì chúng cũng nhất quán. Ngoài ra, một số phát hiện hỗ trợ các dự đoán độc đáo của thuyết tương đối rộng:

 • Tuế sai điểm cận nhật của sao Thủy
 • Sự lệch hướng hấp dẫn của ánh sao
 • Khai triển phổ quát (dưới dạng hằng số vũ trụ)
 • Độ trễ của tiếng vọng radar
 • Bức xạ Hawking từ lỗ đen
 • Nguyên lý tương đối tổng quát:  Các định luật vật lý phải giống nhau đối với tất cả những người quan sát, bất kể họ có được gia tốc hay không.
 • Nguyên lý Hiệp phương sai Tổng quát:  Các định luật vật lý phải có cùng dạng trong mọi hệ tọa độ.
 • Chuyển động quán tính là Chuyển động  trắc địa : Các đường thế giới của các hạt không bị ảnh hưởng bởi lực (tức là chuyển động quán tính) là đường trắc địa giống thời gian hoặc rỗng của không thời gian. (Điều này có nghĩa là vectơ tiếp tuyến là âm hoặc bằng không.)
 • Bất biến Lorentz cục bộ:  Các quy tắc của thuyết tương đối hẹp áp dụng cục bộ cho tất cả các quan sát viên quán tính.
 • Độ cong không thời gian:  Như được mô tả bởi các phương trình trường của Einstein, độ cong của không thời gian phản ứng với khối lượng, năng lượng và động lượng dẫn đến ảnh hưởng hấp dẫn được xem như một dạng chuyển động quán tính.

Nguyên lý tương đương, mà Albert Einstein đã sử dụng làm điểm khởi đầu cho thuyết tương đối rộng, được chứng minh là hệ quả của những nguyên lý này.

Năm 1922, các nhà khoa học phát hiện ra rằng việc áp dụng các phương trình trường của Einstein vào vũ trụ học dẫn đến sự giãn nở của vũ trụ. Einstein, tin vào một vũ trụ tĩnh (và do đó nghĩ rằng các phương trình của ông bị sai), đã thêm một hằng số vũ trụ vào các phương trình trường, cho phép các nghiệm tĩnh.

Edwin Hubble , vào năm 1929, đã phát hiện ra rằng có sự dịch chuyển đỏ từ các ngôi sao ở xa, điều này ngụ ý rằng chúng đang chuyển động so với Trái đất. Có vẻ như vũ trụ đang mở rộng. Einstein loại bỏ hằng số vũ trụ khỏi các phương trình của mình, gọi đó là sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp của ông.

Vào những năm 1990, sự quan tâm đến hằng số vũ trụ quay trở lại dưới dạng  năng lượng tối . Các giải pháp cho lý thuyết trường lượng tử đã tạo ra một lượng năng lượng khổng lồ trong chân không lượng tử của không gian, dẫn đến sự giãn nở gia tốc của vũ trụ.

Khi các nhà vật lý cố gắng áp dụng lý thuyết trường lượng tử vào trường hấp dẫn, mọi thứ trở nên rất lộn xộn. Trong thuật ngữ toán học, các đại lượng vật lý liên quan đến phân kỳ, hoặc kết quả là vô cùng . Trường hấp dẫn theo thuyết tương đối rộng yêu cầu vô số hiệu chỉnh hay còn gọi là hằng số "tái chuẩn hóa" để biến chúng thành các phương trình có thể giải được.

Những nỗ lực để giải quyết "vấn đề tái chuẩn hóa" này nằm ở trung tâm của các lý thuyết về  lực hấp dẫn lượng tử . Các lý thuyết trọng lực lượng tử thường hoạt động ngược, dự đoán một lý thuyết và sau đó kiểm tra nó hơn là thực sự cố gắng xác định các hằng số vô hạn cần thiết. Đó là một thủ thuật cũ trong vật lý, nhưng cho đến nay vẫn chưa có lý thuyết nào được chứng minh đầy đủ.

Vấn đề chính của thuyết tương đối rộng, vốn đã rất thành công, là sự không tương thích tổng thể của nó với cơ học lượng tử. Một phần lớn vật lý lý thuyết được dành cho việc cố gắng dung hòa hai khái niệm: một dự đoán các hiện tượng vĩ mô trong không gian và một dự đoán các hiện tượng vi mô, thường trong không gian nhỏ hơn một nguyên tử.

Ngoài ra, có một số lo ngại với khái niệm không thời gian của Einstein. Không thời gian là gì? Nó có tồn tại về mặt vật lý không? Một số đã dự đoán về một "bọt lượng tử" lan tỏa khắp vũ trụ. Những nỗ lực gần đây trong  lý thuyết dây  (và các công ty con của nó) sử dụng mô tả này hoặc các mô tả lượng tử khác về không thời gian. Một bài báo gần đây trên tạp chí New Scientist dự đoán rằng không thời gian có thể là một chất siêu lỏng lượng tử và toàn bộ vũ trụ có thể quay trên một trục.

Một số người đã chỉ ra rằng nếu không thời gian tồn tại như một chất vật lý, nó sẽ hoạt động như một hệ quy chiếu phổ quát, giống như ête đã có. Những người chống chủ nghĩa tương đối vui mừng trước viễn cảnh này, trong khi những người khác coi đó là một nỗ lực phi khoa học nhằm hạ uy tín của Einstein bằng cách làm sống lại một khái niệm đã chết hàng thế kỷ.

Một số vấn đề nhất định với các điểm kỳ dị của lỗ đen, nơi độ cong không thời gian tiến tới vô cùng, cũng đặt ra nghi ngờ về việc liệu thuyết tương đối rộng có mô tả chính xác vũ trụ hay không. Tuy nhiên, thật khó để biết chắc chắn vì  các lỗ đen hiện  chỉ có thể được nghiên cứu từ xa.

Hiện tại, thuyết tương đối rộng thành công đến mức khó có thể tưởng tượng nó sẽ bị tổn hại nhiều bởi những mâu thuẫn và tranh cãi này cho đến khi một hiện tượng xuất hiện thực sự mâu thuẫn với những dự đoán của lý thuyết.