poo guy là gì - Nghĩa của từ poo guy

poo guy có nghĩa là

Một người bạn yêu thương luôn ở trong một pooy tâm trạng.Một anh chàng poo sẽ luôn phàn nàn khi anh ta cũng muốn và thường không bao giờ có được những gì anh ta muốn.

Thí dụ

Jack đã được một anh chàng poo như vậy ngày hôm qua