Những khóa học nào có sẵn tại Cput cho năm 2023?

Các khóa học do CPUT cung cấp-Các khóa học của CPUT. Đại học Công nghệ Cape Peninsula cung cấp nhiều khóa học và chương trình cho sinh viên của mình. Đây là một trong những lý do mà nhiều sinh viên cố gắng được nhận vào Đại học Công nghệ Cape Peninsula sau khi tốt nghiệp trung học. CPUT Việc nhập học vào nhiều khóa học được thực hiện dựa trên tiêu chí vượt qua Chứng chỉ Cấp cao Quốc gia (NSC). Nhưng có những yêu cầu đầu vào và thủ tục khác nhau để được nhận vào các khóa học khác nhau trong trường đại học. Vì vậy, sinh viên nên kiểm tra các khóa học có sẵn tại trường đại học. Ngoài ra, họ nên kiểm tra các yêu cầu đầu vào và thủ tục nhập học cần thiết để được nhận vào một khóa học cụ thể trong CPUT

Mục lục

Các khóa học được cung cấp bởi Đại học Công nghệ Cape Peninsula - Các khóa học CPUT 2023

Đại học Công nghệ Cape Peninsula là một trong những trường đại học nổi tiếng và có uy tín nhất trong cả nước, trường đại học thu hút rất nhiều sinh viên tham gia các khóa học đa dạng. CPUT của Đại học Công nghệ Cape Peninsula cung cấp một danh sách lớn các khóa học để chọn chính xác khóa học mà bạn đang tìm kiếm. Có rất nhiều lần bạn có thể không nhận được khóa học mơ ước của mình ở bất kỳ trường đại học nào khác nhưng chắc chắn có thể đạt được nó trong CPUT

Do đó, số lượng đăng ký vào trường đại học hàng năm cũng rất lớn. Nhưng trường đại học không thể lọt vào danh sách tất cả các sinh viên đã nộp đơn. Do đó, trường đại học tuân theo một quy trình tuyển chọn nhất định. Nếu bạn mong muốn được nhận vào CPUT với một khóa học cụ thể, bạn nên xem quy trình tuyển chọn và nên chuẩn bị phù hợp để có thể được chọn, để biết thêm chi tiết, bạn có thể xem Yêu cầu đầu vào CPUT của Đại học Công nghệ Cape Peninsula tại đây

QUẢNG CÁO

 

Những bài viết liên quan

Các khóa học TUT – Các khóa học TUT cung cấp 2023

Các khóa học của UFH – Các khóa học được cung cấp bởi UFH 2023

Các khóa học MUT – Các khóa học do MUT cung cấp 2023

Các khóa học của SMU – Các khóa học do SMU cung cấp năm 2023

Các khóa học SPU của Đại học Sol Plaatje – Các khóa học do SPU cung cấp năm 2023

Các khóa học UMP – Các khóa học do UMP cung cấp 2023

Đại học Công nghệ Cape Peninsula (CPUT) là một trong những trường đại học nổi tiếng hàng đầu trong nước cung cấp phần lớn các khóa học đại học, sau đại học, chứng chỉ và văn bằng với hàng nghìn sinh viên được nhận vào mỗi năm. Nếu bạn là một người có nguyện vọng muốn được nhận vào các chương trình khác nhau tại Đại học Công nghệ Cape Peninsula, bạn nên xem danh sách đầy đủ các khóa học được cung cấp bởi Đại học Công nghệ Cape Peninsula. Học sinh cũng có thể tham khảo trang web chính thức liên quan đến cùng

 

Các khóa học của Đại học Công nghệ Cape Peninsula có sẵn trong nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm khoa học, thương mại, công nghệ, nghệ thuật, nhân văn, kinh doanh và mỹ thuật. CPUT cũng cung cấp các khóa học từ xa dành cho những người có nguyện vọng không thể tham gia các khóa học toàn thời gian. Kiểm tra danh sách các khóa học đại học, sau đại học, chứng chỉ và văn bằng của Đại học Công nghệ Cape Peninsula dưới đây

Các khóa học được cung cấp tại Đại học Công nghệ Cape Peninsula theo Khoa và Cao đẳng

Dưới đây là danh sách đầy đủ các khóa học có sẵn tại mỗi khoa và Cao đẳng có sẵn tại Đại học Công nghệ Cape Peninsula cho năm học hiện tại

Bản cáo bạch CPUT Khoa Tin học và Thiết kế

Bản cáo bạch của CPUT Khoa Khoa học Y tế và Sức khỏe

Bản cáo bạch của CPUT Khoa Kỹ thuật và Môi trường Xây dựng

Bản cáo bạch của CPUT Khoa Sư phạm

Bản cáo bạch của CPUT Khoa Khoa học Quản lý và Kinh doanh

Bản cáo bạch của CPUT Khoa Khoa học Ứng dụng

Các khóa học Đại học được cung cấp bởi Đại học Công nghệ Cape Peninsula, CPUT Các khóa học Đại học

Dưới đây là các khóa học Đại học khác nhau được cung cấp tại các trường cao đẳng và khoa của Đại học Công nghệ Cape Peninsula. https. //www. cpu. AC. za/course_brochures

 

Các khóa học sau đại học được cung cấp bởi Đại học Công nghệ Cape Peninsula, CPUT Các khóa học sau đại học

Dưới đây là các khóa học Sau đại học khác nhau được cung cấp tại các trường cao đẳng và khoa của Đại học Công nghệ Cape Peninsula. https. //www. cpu. AC. za/học thuật

 

Các khóa học ngắn hạn được cung cấp bởi Đại học Công nghệ Cape Peninsula, Các khóa học CPUT

Dưới đây là các khóa học ngắn hạn khác nhau được cung cấp tại các trường cao đẳng và khoa của Đại học Công nghệ Cape Peninsula. https. //www. cpu. AC. za/học thuật/các khóa học ngắn hạn

 

Các khóa học chứng chỉ và văn bằng được cung cấp bởi Đại học Công nghệ Cape Peninsula, các khóa học CPUT

Dưới đây là các khóa học Chứng chỉ và Văn bằng khác nhau được cung cấp tại các trường cao đẳng và khoa của Đại học Công nghệ Cape Peninsula. https. //www. cpu. AC. za/học thuật

 

QUẢNG CÁO

Tìm kiếm thêm chi tiết? . https. //www. cpu. AC. za/

CPUT có mở cho các ứng dụng năm 2023 không?

Không thể đăng ký cho kỳ nhập học năm 2023 trước ngày 16 tháng 1 năm 2023 . Tham khảo sổ đăng ký 2023 một lần xuất bản.

Phí nộp đơn tại CPUT cho năm 2023 là bao nhiêu?

Bạn phải trả R100 không hoàn lại phí đăng ký trước khi đơn đăng ký của bạn có thể được xử lý. Bạn phải đính kèm một bản sao bằng chứng thanh toán vào mẫu đơn đăng ký của mình.

Bạn có thể đăng ký bao nhiêu khóa học tại CPUT?

Xin lưu ý rằng người nộp đơn chỉ có ba lựa chọn . (ngoại trừ RPL – chỉ được phép có một lựa chọn).

CPUT cung cấp những khóa học văn bằng nào?

Văn bằng và Bằng cấp .
BẰNG CẤP NÂNG CAO TRONG CÔNG NGHỆ KIẾN TRÚC [ADARCT].
BẰNG CẤP NÂNG CAO TRONG SẢN XUẤT PHIM [ADFMPD].
B CÔNG NGHỆ. THIẾT KẾ ĐỒ HỌA [BTGDSN] (Hết. .
BÁC SĨ TRIẾT HỌC TIN HỌC [DGINMR].
BẰNG CẤP NÂNG CAO TRONG THIẾT KẾ NỘI THẤT [ADIND].
ND. THIẾT KẾ VÀ SẢN XUẤT TRANG SỨC [NDJEWD] (Đang loại bỏ dần