Giáo trình hệ thống thông tin quản lý TMU

Nội dung chi tiết Bài giảng: https://goo.gl/8wQziV
Nội dung chi tiết Đề cương: https://goo.gl/mKJYkD

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Đề cương các học phần ngành hệ thống thông tin quản lý năm 2020 Chi tiết trong file đính kèm

Tập tin : nganh-htttql.rar


Video giới thiệu Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử, Trường Đại học Thương mại

Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, nhu cầu thực tiễn về đào tạo các kỹ sư, cử nhân có khả năng phân tích, thiết kế, xây dựng và điều hành hoạt động của các hệ thống thông tin đang ngày càng bức thiết. Ngành xây dựng, phát triển và quản lý các hoạt động của chính phủ điện tử, thương mại điện tử, giáo dục điện tử,… đang ngày càng đòi hỏi những chuyên gia giỏi về hệ thống thông tin tại Việt Nam. Đặc biệt, tại các công ty phần mềm, nhân sự ngành Hệ thống thông tin quản lý đang thiếu hụt trần trọng.

Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử thuộc Trường Đại học Thương mại là nơi đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý có uy tín tại Hà Nội. Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử tiền thân là Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Khoa Thương mại điện tử. Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử có kinh nghiệm giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học trong ngành Hệ thống thông tin quản lý (10 năm đào tạo) và ngành Thương mại điện tử (gần 15 năm đào tạo).

 

Sinh viên Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử Tthăm quan mô hình InfoRe trong hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi 2018"

 

Sinh viên Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử trong hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi 2018

Theo học ngành Hệ thống thông tin quản lý tại Trường Đại học Thương mại, sinh viên được học kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, những kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về hệ thống thông tin quản lý; học về quy trình xây dựng và phát triển phần mềm (thu thập yêu cầu, phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử, triển khai và bảo trì phần mềm). Cụ thể, sinh viên được đào tạo để có khả năng tham gia các khâu trong quy trình phát triển phần mềm (thu thập yêu cầu, phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử, bảo trì phần mềm); có khả năng xử lý, tổ chức lưu trữ dữ liệu, khai thác thông tin phục vụ cho dự báo và ra quyết định kinh doanh của doanh nghiệp; lựa chọn phương án xây dựng và phát triển hệ thống thông tin của doanh nghiệp; có khả năng chuyển giao, huấn luyện sử dụng các phần mềm thông dụng trong quản lý và kinh doanh; lựa chọn phương án nhằm đảm bảo an toàn và bảo mật hệ thống thông tin của doanh nghiệp; quản trị website, quản trị cơ sở dữ liệu; quản trị dự án phát triển hệ thống thông tin; quản trị hệ thống thông tin của doanh nghiệp. Về thực tập, sinh viên Khoa có cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp phần mềm mạnh về phát triển phần mềm như FPT, MISA, CyBer Shop, Bravo, FAST, Nhật Cường Software,… Ngoài ra hàng năm, sinh viên được tham gia ngày hội việc làm cũng như tọa đàm với doanh nghiệp, nhà tuyển dụng.

Đội bóng Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử

Chương trình đào tạo tiên tiến cập nhật hàng năm phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp, có tham khảo các chuyên gia hàng đầu về hệ thống thông tin nên tỉ lệ sinh viên Ngành Hệ thống thông tin quản lý – Trường Đại học thương mại tốt nghiệp có việc làm đúng ngành cao, trên 90% sinh viên ra trường có việc làm ngay. Theo hướng quản trị, quản lý tại các doanh nghiệp, cơ quan, sinh viên ra trường có đủ khả năng để làm việc tại vị trí chuyên viên của phòng ban chức năng như Phòng Quản trị thông tin; Phòng điện toán; Bộ phận quản lý dữ liệu; Bộ phận ERP; Phòng nghiên cứu phát triển; Đơn vị tư vấn, huấn luyện công nghệ thông tin hoặc trợ lý cho nhà quản lý các cấp trong bộ máy quản lý. Theo hướng công nghệ thông tin (tại các công ty phần mềm); cử nhân Hệ thống thông tin quản lý có thể tham gia tại các vị trí như: phân tích viên hệ thống; phân tích viên nghiệp vụ; đảm bảo chất lượng phần mềm; lập trình viên; phân tích, thiết kế hệ thống thông tin; kiểm thử, triển khai, bảo trì hệ thống;quản trị cơ sở dữ liệu; quản trị website của doanh nghiệp; quản trị dự án phát triển hệ thống thông tin; quản trị hệ thống thông tin của doanh nghiệp; truyền thông kinh doanh trực tuyến; tư vấn triển khai dự án công nghệ thông tin. Năm 2019, Ngành Hệ thống thông tin quản lý Trường Đại học Thương mại xét tuyển trên 3 tổ hợp môn thi tốt nghiệp: Toán-Lý-Hóa (A00), Toán-Lý-Anh(A01), Toán-Văn-Anh (D01). Các em học sinh thi tốt nghiệp có 3 môn đó đều có thể đăng ký ngay 01 nguyện vọng vào chuyên ngành này. Website Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử:

http://httttmdt.tmu.edu.vn/

Fanpage Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử:

https://www.facebook.com/KhoaHethongthongtinkinhtevaTMDT

Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, ngành Hệ thống thông tin quản lý (Management Information System-MIS) đang là một ngành thu hút sự quan tâm của các nhà tuyển dụng và người học. MIS là ngành học tập trung vào thiết kế, quản trị và vận hành các hệ thống thông tin, phân tích dữ liệu, kết nối giữa các bên liên quan trong tổ chức, doanh nghiệp với các chuyên gia công nghệ thông tin, cũng như biết cách làm cho doanh nghiệp đạt được lợi thế cạnh tranh và hoạt động hiệu quả.
Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử thuộc Trường Đại học Thương mại là nơi đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý có uy tín tại Hà Nội. Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử có hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học trong ngành Hệ thống thông tin quản lý
 

Sinh viên theo học ngành Hệ thống thông tin quản lý tại Trường Đại học Thương mại sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, những kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về hệ thống thông tin quản lý; học về quy trình xây dựng và phát triển phần mềm (thu thập yêu cầu, phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử, triển khai và bảo trì phần mềm). Cụ thể, sinh viên được đào tạo để có khả năng tham gia các khâu trong quy trình phát triển phần mềm (thu thập yêu cầu, phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử, bảo trì phần mềm); có khả năng xử lý, tổ chức lưu trữ dữ liệu, khai thác thông tin phục vụ cho dự báo và ra quyết định kinh doanh của doanh nghiệp; lựa chọn phương án xây dựng và phát triển hệ thống thông tin của doanh nghiệp; có khả năng chuyển giao, huấn luyện sử dụng các phần mềm thông dụng trong quản lý và kinh doanh; lựa chọn phương án nhằm đảm bảo an toàn và bảo mật hệ thống thông tin của doanh nghiệp; quản trị website, quản trị cơ sở dữ liệu; quản trị dự án phát triển hệ thống thông tin; quản trị hệ thống thông tin của doanh nghiệp.

2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


Chương trình đào tạo tiên tiến cập nhật hàng năm phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp, có tham khảo các chuyên gia hàng đầu về hệ thống thông tin nên tỉ lệ sinh viên Ngành Hệ thống thông tin quản lý – Trường Đại học thương mại tốt nghiệp có việc làm đúng ngành cao, trên 90% sinh viên ra trường có việc làm ngay. Theo hướng quản trị, quản lý tại các doanh nghiệp, cơ quan, sinh viên ra trường có đủ khả năng để làm việc tại vị trí chuyên viên của phòng ban chức năng như Phòng Quản trị thông tin; Phòng điện toán; Bộ phận quản lý dữ liệu; Bộ phận ERP; Phòng nghiên cứu phát triển; Đơn vị tư vấn, huấn luyện công nghệ thông tin hoặc trợ lý cho nhà quản lý các cấp trong bộ máy quản lý. Theo hướng công nghệ thông tin (tại các công ty phần mềm); cử nhân Hệ thống thông tin quản lý có thể tham gia tại các vị trí như: phân tích viên hệ thống; phân tích viên nghiệp vụ; đảm bảo chất lượng phần mềm; lập trình viên; phân tích, thiết kế hệ thống thông tin; kiểm thử, triển khai, bảo trì hệ thống; quản trị cơ sở dữ liệu; quản trị website của doanh nghiệp; quản trị dự án phát triển hệ thống thông tin; quản trị hệ thống thông tin của doanh nghiệp; truyền thông kinh doanh trực tuyến; tư vấn triển khai dự án công nghệ thông tin.
Ngoài chương trình đào tạo đại trà, Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử được giao đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý theo cơ chế ĐẶC THÙ, cấp bằng đại học CHÍNH QUY các ngành thuộc lĩnh vực CNTT (CV số 5444 /BGDĐT-GDĐH - Link: https://bom.to/Py2MB). Điểm nổi bật của chương trình đặc thù là:
- Nhà trường phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp CNTT trong quá trình đào tạo để nâng cao kỹ năng thực hành, ứng dụng thực tiễn của sinh viên;
- Trong chương trình đào tạo có 30% thời lượng học tập, thực tập tại doanh nghiệp CNTT (do các chuyên gia của doanh nghiệp trực tiếp đào tạo);
- Doanh nghiệp cam kết hỗ trợ đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp;
- Sinh viên được đi thực tế tại doanh nghiệp ngay năm thứ nhất;
- Được học tại doanh nghiệp CNTT trong môi trường chuyên nghiệp;
- Với các học phần học tại doanh nghiệp, sinh viên được trau dồi kiến thức chyên môn từ cơ bản đến nâng cao, tăng cường kỹ năng thực hành, giảng viên là các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực chuyên môn của học phần;
- Kết thúc học phần sinh viên bảo vệ đồ án tốt nghiệp trước hội đồng là các chuyên gia tại các doanh nghiệp qua đó nâng cao kiến thức thực tế, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, nâng cao khả năng thuyết trình, tự tin khi phỏng vấn xin việc;
- Kết thúc khóa học sinh viên được nhận chứng chỉ tốt nghiệp học phần.
 

3. CÁC HOẠT ĐỘNG GIAO LƯU THỰC TẾ & THÀNH TÍCH HỌC TẬP NỔI BẬT CỦA SINH VIÊN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

Sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý thường xuyên được tham gia Chương trình học bổng đào tạo IoT, ITE, công nghệ Big data, Bảo mật an ninh mạng của ReMann – Hàn Quốc và Cisco Hoa Kỳ do Học viện CNTT Bách Khoa – BkaCad cung cấp; các chương trình Khởi nghiệp quy mô Quốc gia như Khóa học ngắn hạn “Tư duy đột phá – Nâng tầm khởi nghiệp” của BK Holdings tổ chức vào tháng 05/2019 tại Trường Đại học Bách Khoa; Hành trình thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc Techfest 2019; Cuộc thi Business Ideas do Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức; Cuộc thi IT Startup 2019 do Học viện CNTT – Đại học Bách Khoa tổ chức.

Sinh viên Lê Thị Huyền Diệu – K54SD của Khoa Hệ thống thông tin kinh tế & Thương mại điện tử đạt Giải Nhất Cuộc thi ảnh tại Đăk Lăk trong Hành trình thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc Techfest 2019


Hoạt động nghiên cứu khoa học, Sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý của Trường Đại học Thương mại cũng xuất sắc dành các Giải thưởng cao như Nhóm sinh viên Lê Thị Hoa – K50S3 và Hoàng Thị Linh – K52I1 đạt Giải nhì Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng” năm 2018, Sinh viên Nguyễn Thị Minh – K52S3 đạt Giải Ba “Nghiên cứu khoa học Sinh viên” năm 2019 cấp Trường và Giải Ba Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng” năm 2019, đạt Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” Thành phố Hà Nội;
 

Sinh viên Nguyễn Thị Minh – K52S3 của Khoa Hệ thống thông tin kinh tế & Thương mại điện tử đạt Giải Ba Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng” năm 2019

Nhóm sinh viên Lê Thị Hoa – K50S3 và Hoàng Thị Linh – K52I1 đạt Giải nhì Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng” năm 2018


Trong quá trình thực tập, sinh viên của Khoa có cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp phần mềm mạnh về phát triển phần mềm như FPT, MISA, CyBer Shop, Bravo, FAST, Nhật Cường Software,… Hàng năm, sinh viên được tham gia ngày hội hướng nghiệp cũng như tọa đàm với doanh nghiệp, nhà tuyển dụng.
 

Khoa Hệ thống thông tin kinh tế & Thương mại điện tử tổ chức Tọa đàm Tư vấn kỹ năng và Định hướng nghề nghiệp cho Sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý

Sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý của Khoa Hệ thống thông tin kinh tế & Thương mại điện tử học thực tế tại Học viện IT Plus

Công ty cổ phần phần mềm Bravo giao lưu và tọa đàm với Sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý của Khoa Hệ thống thông tin kinh tế & Thương mại điện tử

 

Các hoạt động giao lưu, học tập ngoại khóa do Câu lạc bộ Sinh viên của Khoa tổ chức nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức thực tế cho Sinh viên chuyên ngành như Khóa học Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm Google – SEO, Thiết kế photoshop, Dựng video,…
 

Sinh viên Khoa Hệ thống thông tin kinh tế & Thương mại điện tử tham gia
Khóa học Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm Google – SEO

 

Sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý - Khoa Hệ thống thông tin kinh tế & Thương mại điện tử tham gia học thực tế Photoshop tại Nhật Cường Software