Công an an ninh lấy bao nhiêu điểm?

Đây là năm đầu tiên tám trường khối công an tổ chức kỳ thi đánh giá tuyển sinh Công an nhân dân. Thí sinh làm bài trong 180 phút, điểm tối đa là 100.

Theo cách tính điểm xét tuyển năm nay, điểm bài thi đánh giá chiếm 60% và tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT 2022 chiếm 40% được quy đổi về thang 30.

Công thức cụ thể như sau:

Điểm xét tuyển = Tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp *2/5 + Điểm thi đánh giá *3/5 + Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo + Điểm thưởng cho học sinh giỏi cấp quốc gia.

Do áp dụng cách tính mới, điểm chuẩn Học viện An ninh nhân dân thấp hơn năm ngoái 4-5 điểm. Ngành nghiệp vụ An ninh, áp dụng với thí sinh nữ tại địa bàn 1, tổ hợp A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh) lấy điểm chuẩn cao nhất 25,66. Cũng nhóm thí sinh này, điểm chuẩn tại tổ hợp D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) và C03 (Toán, Văn, Sử) - địa bàn 3, lấy 25,3.

Ngành Y khoa gửi đào tạo Học viện Quân y lấy điểm chuẩn 15,1 điểm theo tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh), áp dụng với thí sinh nam phía Bắc và 15,64 với thí sinh nam miền Nam. Đây lần lượt là hai ngưỡng đầu vào thấp nhất.

Nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh (7860100)

Đối với Nam

TT

Địa bàn

Tổ hợp A00

Tổ hợp A01

Tổ hợp C03

Tổ hợp D01

1

Địa bàn 1

19,03

19,62

20,53

20,33

2

Địa bàn 2

21,61

22,39

21,84

21,89

3

Địa bàn 3

20,06

20,92

21,63

20,96

4

Địa bàn 8

19,12

19,47

20,24

18,3

Đối với Nữ

TT

Địa bàn

Tổ hợp A00

Tổ hợp A01

Tổ hợp C03

Tổ hợp D01

1

Địa bàn 1

23,88

25,66

24,92

25,30

2

Địa bàn 2

24,69

23,16

24,56

22,44

3

Địa bàn 3

22,13

24,94

25,30

24,64

Ngành An toàn thông tin (7480202)

TT

Địa bàn

Đối với Nam

Đối với Nữ

Tổ hợp A00

Tổ hợp A01

Tổ hợp A00

Tổ hợp A01

1

Phía Bắc

21,84

17,94

21,85

23,26

2

Phía Nam

18,89

17,67

21,22

22

Ngành Y khoa (gửi đào tạo tại Học viện Quân y - 7720101)

TT

Địa bàn

Tổ hợp B00

Ghi chú

1

Phía Bắc

15,64

Không tuyển Nữ

2

Phía Nam

15,1

*Xem điểm chuẩn các trường khác

Thí sinh dự thi đánh giá tuyển sinh Công an nhân dân tại Học viện An ninh Nhân dân sáng 17/7. Ảnh: Ban Tuyển sinh Bộ công an

Theo số liệu của Cục Đào tạo, Bộ Công an, năm 2022, tám trường công an tuyển 2.050 chỉ tiêu bằng ba phương thức gồm: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an; Xét kết hợp chứng chỉ quốc tế và Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp với bài thi tuyển sinh riêng.

Trong đó, Học viện An ninh nhân dân tuyển 450 chỉ tiêu. Nhóm nghiệp vụ An ninh lấy 350 chỉ tiêu, ngành An toàn thông tin 50 chỉ tiêu, ngành Y khoa gửi đào tạo tại Học viện Quân y 50 chỉ tiêu.

Điểm chuẩn Học viện An ninh nhân dân thấp hơn năm ngoái 4-5 điểm. Ngành nghiệp vụ An ninh, áp dụng với thí sinh nữ tại địa bàn 1, tổ hợp A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh) lấy điểm chuẩn cao nhất 25,66. Cũng nhóm thí sinh này, điểm chuẩn tại tổ hợp D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) và C03 (Toán, Văn, Sử) - địa bàn 3, lấy 25,3.

Ngành Y khoa gửi đào tạo Học viện Quân y lấy điểm chuẩn 15,1 điểm theo tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh), áp dụng với thí sinh nam phía Bắc và 15,64 với thí sinh nam miền Nam. Đây lần lượt là hai ngưỡng đầu vào thấp nhất.

Học viện Cảnh sát Nhân dân

Điểm chuẩn ngành Nghiệp vụ cảnh sát, áp dụng với thí sinh nữ ở địa bàn 2, dự thi tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa) là 25,6 - cao nhất Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2022; tổ hợp C03 (Toán, Văn, Sử), địa bàn 1 là 24,83.

Điểm chuẩn với thí sinh nam thấp hơn, dao động 15,98-22,27.

ĐH Cảnh sát Nhân dân

Năm 2022, mức điểm chuẩn cao nhất của trường là 24,43 điểm. Mức điểm này áp dụng với thí sinh nữ tại địa bàn 5, tổ hợp C03 (Toán, Văn, Lịch sử). Tiếp đó, khối D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) lấy 24,23 vẫn với nhóm thí sinh này. Điểm chuẩn thấp nhất của trường là 18,14 điểm.

Năm 2022 là năm đầu tiên các trường khối công an tổ chức kỳ thi đánh giá tuyển sinh Công an nhân dân. Thí sinh làm bài trong 180 phút, điểm tối đa là 100.

Theo cách tính điểm xét tuyển năm nay, điểm bài thi đánh giá chiếm 60% và tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT 2022 chiếm 40% được quy đổi về thang 30.

Công thức cụ thể như sau:

Điểm xét tuyển = Tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp *2/5 + Điểm thi đánh giá *3/5 + Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo + Điểm thưởng cho học sinh giỏi cấp quốc gia.