1 phần 100 chia 1 phần 1000 bằng bao nhiêu

Với giải bài tập Toán lớp 5 trang 57 Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ... hay, chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập Toán lớp 5.

Giải Toán lớp 5 trang 57 Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 - Cô Nguyễn Anh (Giáo viên VietJack)

Giải Toán lớp 5 trang 57 Bài 1: Nhân nhẩm:

a)1,4 x 10       b) 9,63 x 10       c) 5,328 x 10

 2,1 x 100       25,08 x 100       4,061 x 100

 7,2 x 1000      5,32 x 1000      0,894 x 1000

Muốn nhân một số thập phân với 10,100,1000,... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba ... chữ số.

Lời giải:

a) 1,4×10=14 

    2,1×100=210  

    7,2×1000=7200    

b) 9,63×10=96,3

    25,08×100=2508

    5,32×1000=5320

c) 5,328×10=53,28

    4,061×100=406,1

    0,894×1000=894

Giải Toán lớp 5 trang 57 Bài 2: Viết các số đo sau đây dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét:

10,4dm;    12,6m;    0,856m;    5,75dm.

- Muốn đổi một số từ đơn vị đề-xi-mét sang đơn vị xăng-ti-mét ta chỉ cần nhân số đó với 10.

- Muốn đổi một số từ đơn vị mét sang đơn vị xăng-ti-mét ta chỉ cần nhân số đó với 100.

Lời giải:

+ 1dm = 10cm nên 10,4dm = 104cm  (Vì 10,4 × 10 = 104).

+ 1m = 100cm nên 12,6m = 1260cm  (Vì 12,6 × 100 = 1260).

+ 1m = 100cm nên 0,856m = 85,6cm  (Vì 0,856 × 100 = 85,6).

+ 1dm = 10cm nên 5,75dm = 57,5cm  (Vì 5,75 × 10 = 57,5).

Giải Toán lớp 5 trang 57 Bài 3: Một can nhựa chứa 10l dầu hỏa. Biết một lít dầu hỏa cân nặng 0,8g, can rỗng cân nặng 1,3kg. Hỏi can dầu hỏa đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

- Tính cân nặng của 10 lít dầu hỏa = cân nặng của 1 lít dầu ×10

- Cân nặng của can dầu = cân nặng của 10 lít dầu hỏa + cân nặng can rỗng.

Lời giải:

Tóm tắt:

Can nhựa: 10 lít dầu

1 lít dầu: 0,8 kg

Can rỗng: 1,3 kg

Can dầu: .... kg?

Bài giải:

10l cân dầu hỏa nặng số ki-lô-gam là:

0,8 x 10 = 8 (kg)

Cả can dầu hỏa đó nặng số ki-lô-gam là:

8 + 1,3 = 9,3 (kg)

Đáp số: 9,3kg.

Bài giảng: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ... - Cô Hà Phương (Giáo viên VietJack)

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 5:

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 5 hay, chi tiết khác:


Ví dụ 1 : Đặt tính rồi tính:

a) 5,42 x 10                           

b) 3,175 x 1000

Bài giải

a)

b)

Nhận xét:

- Nếu ta dịch chuyển dấu phẩy của số 5,42 sang bên phải một chữ số ta cũng được kết quả 54,2.

- Nếu ta dịch chuyển dấu phẩy của số 3,175 sang bên phải hai chữ số ta cũng được kết quả 317,5.

Quy tắc: Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000) ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba, … chữ số.

Ví dụ 2: 27,867 x 10 = ?

Vậy 27,867 x 10 = 278,67.

Nhận xét: Nếu ta chuyển dấu phẩy của số 27,867 sang bên phải một chữ số ta cũng được 278,67.

Ví dụ 3: 53,286 x 100 = ?

Nhận xét: Nếu ta chuyển dấu phẩy của số 53,286 sang bên phải hai chữ số ta cũng được 5328,6.

Muốn nhân một số thập phân với 10,100,1000..,ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba..chữ số.

Ví dụ 4: Nhân nhẩm:

1,8 x 10

8,64 x 10

2,772 x 100

5,59 x 100

0,456 x 1000

9,1235 x 1000

Phương pháp: Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba,… chữ số.

Cách giải:

1,8 x 10 = 18

8,64 x 10 = 86,4

2,772 x 100 = 277,2

5,59 x 100 = 559

0,456 x 1000 = 456

9,1235 x 1000 = 9123,5

Chú ý: Nếu số chữ số ở phần thập phân của một số ít hơn số chữ số 0 của các số (10, 100,1000,... thì khi nhân hai số ta có thể viết thêm một số thích hợp chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của số đó rồi nhân như bình thường).


Câu 1: Phép tính sau đúng hay sai?

A. Sai

B. Đúng

- Tìm tích 3869 × 10.

- Phần thập phân của số 38,69 có hai chữ số, ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra hai chữ số kể từ phải sang trái.

Câu 2: Điền số thích hợp vào ô trống:

2,047 x 100 =

Khi nhân một số thập phân với 100 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải hai chữ số.

Do đó ta có: 2,047 × 100 = 204,7.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 204,7.

Câu 3: Tính nhẩm:

6,4 × 1000

A. 64

B. 640

C. 6400

D. 64000

Ta có: 6,4 × 1000 = 6,400 × 1000 = 6400

Vậy 6,4 × 1000 = 6400

Câu 4: Điền số thích hợp vào ô trống:

Các số thích hợp điền vào ô trống từ trái qua phải lần lượt là: ; ; .

Ta có:

0.75 x 10 = 7,5;

18,47 x 100 = 1847;

0,732 x 10000 = 7320

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái qua phải là 7,5; 1847; 7320.

Câu 5: Tính

372,6 × 100 : 9

A. 41,4

B. 414

C. 4140

D. 41400

Ta có: 372,6 × 100 : 9 = 37260 : 9 = 4140

Vậy đáp án đúng là 4140

Câu 6: Điền số thích hợp vào ô trống:

Biết x : 10 = 24,7 + 8,52

Vậy x =

Ta có:

x : 10 = 24,7 + 8,52

x : 10 = 33,22

x = 33,22 x 10

x = 332,2

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 332,2.

Câu 7: Số 12,058 nhân với số nào để được 1205,8?

A. 10

B. 100

C. 1000

D. 10000

Ta thấy 1205,8 là số thập phân có dấu phẩy dịch chuyển sang phải hai chữ số so với số thập phân 12,058 nên để được số 1205,8 thì số 12,058 phải nhân với 100.

Câu 8: Điền số thích hợp vào ô trống:

4,21m = cm

Ta có 1m = 100cm và 4,21 x 100 = 421 nên 4,21m = 421cm.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 421.

Câu 9: Chọn dấu thích hợp để điền vào chố chấm:

3,14 × 10 … 6,15 × 4 + 4,05

A. =

B. >

C. <

Ta có:

+)3,14 x 10 = 31,4

+)6,15 x 4 + 4,05

= 24,6 + 4,05

= 28,65

Mà 31,4 > 28,65

Vậy 3,14 × 10 > 6,15 × 4 + 4,05

Câu 10: Điền số thích hợp vào ô trống:

1 can nhựa chứa được 5,6 lít dầu. Vậy 100 can như thế chứa được lít dầu.

100 can như thế chứa được số lít dầu là:

5,6 × 100 = 560 (lít)

Đáp số: 560 lít

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 560.

Xem thêm các bài Để học tốt Toán lớp 5 hay khác:

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 5 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 5 và Để học tốt Toán 5 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 5.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.